Join in Jobcoaching B.V.

Vanaf het begin van 2016 begeleiden wij mensen richting werk, school of met persoonlijke obstakels. We bekijken samen welke begeleiding bij jou past en gaan hierbij uit van jouw interesse en de talenten die je hebt.

Iedereen.

Wij zijn een kleine organisatie die iedereen een persoonlijke ondersteuning biedt. Wij vinden het belangrijk dat het plan dat wij met jou samen maken, aansluit bij jou wensen en doelen. Wij vinden dat iedereen een kans verdiend om zich te laten zien en om te laten zien wat hij of zij in zich heeft. Hoeveel ondersteuning er nodig is zullen we samen bekijken, omdat dit bij niemand hetzelfde is.

Begeleiding.

Wij kijken samen met jou welke ondersteuning er nodig is en vanuit daar gaan we samen werken aan de doelen die wij samen met jou bepaald hebben.

  • De begeleiding zal altijd starten met een kennismakingsgesprek. Het gesprek zal beginnen met een uitleg wie Join in Jobcoaching is en daarna willen wij graag weten wie jij bent. Vervolgens gaan we kijken waar jouw interesses liggen en wat jou talenten zijn. Als we dit weten kunnen we samen een doel stellen dat we willen bereiken. Na deze kennismaking is het voor iedere persoon anders hoe we verder gaan. Dit komt omdat we dan gaan werken aan de doelen die we hebben afgesproken en deze zullen bij iedereen anders zijn. Wij vinden het belangrijk dat je zoveel mogelijk leert zelf te doen. Samen wordt er gekeken naar wat je zelf al goed kunt en hier passen we de ondersteuning op aan.
  • Wekelijks is er contact. Tijdens dit contact bespreken we waar we aandacht aan moeten geven. Wanneer het nodig is veranderen we het doel en gaan we samen met dit nieuwe doel aan de slag.

 

JOIN IN.

Ondersteuning bij het vinden van een baan, het samen opstellen van een geschikte cv, het maken van een passende motivatiebrief, ondersteuning en bemiddeling tijdens de werkzaamheden.

COACHING.

Ons bureau is werkzaam in alle bedrijfstakken, branches en disciplines. We zijn breed inzetbaar en kijken graag samen met u wat we voor u kunnen betekenen. Door ons in te schakelen kunt u opdrachten en werkzaamheden volgens uw planning uitvoeren.

OP MAAT.

Join In Jobcoaching bekijkt elke aanmelding zeer nauwkeurig. Bij deze aanmelding wordt er gekeken naar talenten en intrinsieke motivatie van de mensen zelf. Ook voor bedrijven staat Join in Jobcoaching op een passende manier klaar. Elk bedrijf is anders en daarom worden alle coachtrajecten passend afgestemd.

 

Zakelijk.

Vanaf begin 2016 is Join in Jobcoaching actief in het begeleiden van mensen. Tijdens verschillende begeleidingstrajecten wordt iedereen op een persoonlijke manier ondersteund. Naast de ondersteuning richting een passende werkplaats, biedt Join in Jobcoaching ook kortere trajecten aan met betrekking tot school of persoonlijke ontwikkeling.

Iedereen verdiend een kans.
Join in Jobcoaching is een kleinschalige organisatie die uit gaat van ieder zijn eigen kunnen en interesses. Ieder persoon is uniek en bij ieder persoon wordt er dan ook op maat gekeken welke doelen er behaald kunnen worden. Iedereen verdiend een kans om zich te laten zien en om te laten zien wat hij of zij in zich heeft. Om te kijken of u als bedrijf deze kans wil geven aan de desbetreffende persoon, kan er gesproken worden over een proefperiode. Bij iedere persoon zijn de mogelijkheden en de duur hierbij anders. Mocht dit van toepassing zijn dan zullen wij samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn.

Ondersteuning voor bedrijven.
Join in Jobcoaching staat niet alleen klaar voor de personen die zij begeleidt, maar speelt ook een bemiddelende rol tussen een passende werkplek en de mensen die zij begeleidt. U Kunt als bedrijf een beroep doen op Join in Jobcoaching voor de begeleiding en ondersteuning van de werknemer. Dit is om er voor te zorgen dat deze persoon op de juiste manier begeleid worden en dat de werkgever geen extra tijd kwijt is met het aannemen van deze persoon. In bijna alle gevallen gat het om begeleiding buiten werk tijd. Mocht het ooit voorkomen dat ze begeleiding tijdens werktijden is zal dit een geruime tijd voor de afspraak voor alle partijen bekend zijn. Natuurlijk is er geen traject hetzelfde en er zal dan ook met het bedrijf overlegd worden of er begeleiding nodig is en welke begeleiding dit danzou moeten zijn.
Deze ondersteuning en begeleiding wordt bekostigd vanuit onze opdrachtgevers, bedrijven hebben hierbij dus geen financiële verplichtingen richting Join in Jobcoaching.

Samenwerking.
Join in Jobcoaching werkt nauw samen met HWC Uitzendorganisatie. Het grote voordeel van deze samenwerking is dat u als bedrijf potentiele kandidaten niet direct zelf hoeft aan te nemen. Hierdoor kan er vanuit beide kanten eerst gekeken worden of er een match is, zonder dat beide partijen aan een contract vast zitten. Deze samenwerking is geen verplichting, maar kan helpen in de overweging om iemand aan te nemen. Mochten u hier vragen over hebben horen wij dit zeer graag.

Volg ons op Social Media.

Contact

Heeft u een vraag of opmerking? Of zou u een afspraak willen maken met ons. Vul onderstaand uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

 

 
Join in Jobcoaching B.V.


Schaijksestraat 3
5375 KC Reek
Mobiel 06 52 72 77 90
Email info@joinin.nl

Schrijf je in